จัดเรียงตัวเลขในอาร์เรย์ด้วย php

$array=array('2','4','8','5','1','7','6','9','10','3');

echo "Unsorted array is: ";
echo "<br />";
print_r($array);


for($j = 0; $j < count($array); $j ++) {
  for($i = 0; $i < count($array)-1; $i ++){

    if($array[$i] > $array[$i+1]) {
      $temp = $array[$i+1];
      $array[$i+1]=$array[$i];
      $array[$i]=$temp;
    }    
  }
}

echo "Sorted Array is: ";
echo "<br />";
print_r($array);

ตรวจสอบผลลัพธ์

$array=array('2','4','8','5','1','7','6','9','10','3');
 
echo "Unsorted array is: ";
echo "<br />";
echo "<pre>";
print_r($array);
echo "</pre>";
 
 
for($j = 0; $j < count($array); $j ++) {

  for($i = 0; $i < count($array)-1; $i ++){
	
 
    if($array[$i] > $array[$i+1]) { // ถ้าค่าในอาเรย์ตัวก่อนหน้า มีค่ามากกว่าค่าในอาเรย์ตัวถัดไป
		
      $temp = $array[$i+1]; // เก็บค่าในอาเรย์ตัวถัดไป ไว้ในตัวแปร $temp ชั่วคราว
		
			
      $array[$i+1] = $array[$i]; //  ใส่ค่าในอาเรย์ตัวก่อนหน้า แทนที่ ค่าในอาเรย์ตัวถัดไป
			
			
			
      $array[$i] = $temp;  //  ใส่ค่าในอาเรย์ตัวถัดไป แทนที่ ค่าในอาเรย์ตัวก่อนหน้า
			$plus_j = $j+1;
			$plus_i = $i+1;
			echo "Loop ด้านนอก รอบที่ ".$plus_j." Loop ด้านใน รอบที่ ".$plus_i. " ถ้าค่าในอาเรย์ตัวก่อนหน้า มีค่ามากกว่าค่าในอาเรย์ตัวถัดไป เก็บค่าในอาเรย์ตัวถัดไป ไว้ในอาเรย์ตัวก่อนหน้า". " ".$array[$i]. "<br/>";
			
			echo "//  ใส่ค่าในอาเรย์ตัวก่อนหน้า แทนที่ ค่าในอาเรย์ตัวถัดไป". " ".$array[$i+1]. "<br/><br/><br/>";
			echo "เรียงตัวเลขใหม่<pre>";
			print_r($array);
			echo "</pre>";		
			
			echo "<br/>";		
			
    }   
  }
	

	
}
echo "-------------------------------------------------------------<br />"; 
echo "สรุปผลลัพธ์ สุดท้าย Sorted Array is: ";
echo "<br />";
echo "<pre>";
print_r($array);
echo "</pre>";

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *