เงื่อนไขการเปลี่ยน คืนสินค้า และคืนเงิน

ร้านค้า ยินดีรับเปลี่ยน / คืนสินค้า และคืนเงินค่าสินค้า โดยสินค้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและอยู่ภายในวันที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้น ร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าในทุกกรณี

เงื่อนไขการขอเปลี่ยนสินค้า

  1. กรณีขอเปลี่ยนภายใน 14 วัน สินค้ามีมูลค่า 100%
  2. กรณีขอเปลี่ยนภายใน 30 วัน สินค้ามีมูลค่า 50%

เงื่อนไขการขอคืนสินค้า และการคืนเงิน (อยู่ในระหว่างรับประกัน)

  1. ลูกค้าสามารถแจ้งขอคืนสินค้าและขอเงินคืนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า และ/หรือมีการรับสินค้าไปอยู่ในความครอบครองแล้ว โดยพิจารณาคืนเงินให้ดังนี้
    1.1. กรณีปัญหาเกิดจากสินค้าจริง คืนเงิน 100% ตามยอดจำนวนเงินในบิล
    1.2. กรณีปัญหาไม่ได้เกิดจากสินค้า สาเหตุเกิดจากลูกค้าต้องการคืนสินค้า และสินค้ามีการใช้งานแล้ว ให้คิดค่าใช้จ่ายโดยหักค่าสินค้ารุ่นที่ทำคืน โดยทำหักจากยอดจำนวนเงินในบิล
เมื่อสินค้ามีปัญหา หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่  โทร. 08-6320-2165