วิธีติดตั้ง wordpress ตอนที่ 2

1.เข้าเว็บไซต์ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม  เริ่มทำงานได้   2.กรอก  ชื่อฐานข้อมูล  ชื่อผู้ใช้  และรหัสผ่าน  เสร็จแล้วคลิกปุ่ม  ส่ง   3.คลิกปุ่ม  ดำเนินการติดตั้ง   4.กรอก หัวข้อเว็บ  ชื่อผู้ใช้  รหัสผ่าน  และอีเมลของคุณ  เสร็จแล้ว  คลิกปุ่ม  ติดตั้งเวิร์ดเพรส   5.ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว  คลิกปุ่ม  เข้าสู่ระบบ   บทความต่อไปเป็นวิธีใช้งาน  wordpress

วิธีติดตั้ง wordpress ตอนที่ 1

1.สร้าง FTP บนโฮสต์ที่เราเช่า ( หน้าตาเมนูขึ้นอยู่กับโฮสต์ที่เช่า )  สำหรับอัพโหลดไฟล์  WordPress       2.สร้างฐานข้อมูล MySQL บนโฮสต์ที่เราเช่า ( หน้าตาเมนูขึ้นอยู่กับโฮสต์ที่เช่า )       3.สร้าง Username  สำหรับจัดการฐานข้อมูล       4.เข้าเว็บไซต์  https://th.wordpress.org เสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลดเวิร์ดเพรส 4.5.2 5.ทำการแตกซิปไฟล์ WordPress   6.ทำการอัพโหลดไฟล์ขึ้นโฮสต์