Author Archives: prp

วิธีสร้าง fields meta ในหน้าคำสั่งซื้อสำหรับ admin Woocommerce

โค้ดจะอยู่ในไฟล์ function.php ของธีมลูกที่ใช้งานอยู่ (ห […]

เมตริก Google Analytics ที่จำเป็นสำหรับนักออกแบบ UX / UI

          ในช่วงเริ่มต้นของโครงการ  ก่อนที่การออกแบบจะเ […]

6 เมตริก Google Analytics สำหรับการสร้างการออกแบบ UX ที่ดีขึ้น

Google Analytics สามารถช่วยคุณในการออกแบบ UX ได้อย่างไร […]

7 เมตริก Google Analytics ที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์

          ความรับผิดชอบของนักออกแบบ UX สิ้นสุดที่การออก […]